Giới thiệu trường London School of Business & Finance (LSBF)

Giới thiệu trường London School of Business & Finance (LSBF)

Được thành lập bởi 1 người doanh nhân thành đạt. LSBF đã luôn đi trước xu hướng khi tham gia vào ngành giáo dục. Từ ngày đầu thành lập, trường đã tiếp thu các xu hướng của thế giới, áp dụng những chương trình chuyên ngành giúp cho sinh viên trường định hướng nghề nghiệp.

Dưới sự bảo lãnh của hoàng tử Michael, LSBF vươn mình trở thành 1 trong những trường đào tạo kinh doanh phát triển nhanh nhất thế giới, đào tạo hơn 38.000 sinh viên ưu tú trên khắp thế giới.

LSBF luôn phát triển mạnh mẽ trong vòng 10 năm, thành lập nhiều chi nhánh ở Anh, Singapore và Canada, và các văn phòng đại diên ở hơn 12 thành phố trên khắp thế giới. Trong những năm qua, LSBF đã dành được nhiều khen thưởng, bao gồm giải thưởng của Nữ hoàng Anh về tổ chức kinh doanh về sự đóng góp của trường trong ngành thương mại quốc tế.