Chuyên ngành đào tạo (Mức phí & thời gian đào tạo)

1)        PSB cấp bằng:

Cao đẳng (Diploma):

Quản trị kinh doanh:

l  Quản trị kinh doanh (kế toán và tài chính): S$10,622.40 đào tạo 9 tháng full-time hoặc 12 tháng part-time.

l  Quản trị kinh doanh: S$9,972.40 đào tạo 9 tháng full-time và 12 tháng part-time.

l  Quản trị kinh doanh (ngân hàng và tài chính): S$5,264.40 đào tạo 12 tháng part-time (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

l  Quản trị kinh doanh (quản lý nhân sự) (PT): S$5,264.40 đào tạo 12 tháng part-time (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

l  Quản trị kinh doanh (quản lý marketing) (PT): S$5,264.40 đào tạo 12 tháng part-time (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

l  Quản trị kinh doanh ( quản lý chuỗi cung ứng): S$10,622.40 đào tạo 9 tháng full-time hoặc 12 tháng part-time.

l  Quản trị du lịch – khách sạn: S$10,622.40 đào tạo 15 tháng  cả full-time và part-time.

l  Phương tiện truyền thông và thông tin liên lạc (media & communication):S$10,622.40 đào tạo 9 tháng full-time hoặc 12 tháng part-time.

Kỹ sư và Công nghệ:

l  Công nghệ kỹ thuật điện: S$11,770.00 đào tạo 12 tháng full-time hoặc 16 tháng part-time.

l  Công nghệ kỹ thuật cơ khí: S$11,770.00 đào tạo 12 tháng full-time hoặc 16 tháng part-time.

l  Công nghệ thông tin: S$9,844.00 đào tạo 9 tháng full-time và 12 tháng part-time.

Khoa học Thể chất và Cuộc sống:

l  Khoa học thể dục- thể thao: S$9,844.00 đào tạo 9 tháng full-time và 12 tháng part-time.

l  Huấn luyện viên khoa học thể dục-thể thao (PT): S$6,163.20 đào tạo 12 tháng (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

l  Khoa học thể dục thể thao (thể hình) (PT): S$6,163.20 đào tạo 12 tháng (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

l  Dự bị về Khoa học – Đời sống: Đào tạo 6 tháng full-time với S$10,272.00 hoặc 9 tháng part-time.

Ngoài ra,

l  Chứng chỉ quản lý doanh nghiệp: S$2,247.00 đào tạo 3 tháng full-time hoặc 5 tháng part-time.

l  Chứng chỉ Dự bị Kỹ sư: S$2,247.00 đào tạo 3 tháng full-time hoặc 5 tháng part-time.

l  Chứng chỉ công nghệ thông tin: S$2,247.00 đào tạo 3 tháng full-time hoặc 5 tháng part-time.

l  Chứng chỉ tiếng Anh: S$12,572.50 bao gồm 5 cấp độ cơ bản đào tạo 12 tháng full-time. Mỗi cấp là S$2,514.50 đào tạo 2 tháng.

l  Chứng chỉ tiếng Anh nâng cao: S$3,210.00 đào tạo 3 tháng full-time.

**LƯU Ý: ĐÂY LÀ GIÁ ĐÃ ĐƯỢC MIỄN GIẢM THUẾ

2) Một số chương trình Cử nhân (BA hoặc BSc) và Thạc sĩ (MA hoặc MSc) liên kết được cấp bằng bởi các trường Đại học của Anh quốc và Úc:

a)        Trường Đại học Conventry:

l  BA: S$19,709.40 đào tạo 20 tháng full-time hoặc part-time mỗi ngành

² Kế toán và Tài chính (Bằng Honours)

² Kinh doanh và Marketing (Bằng Honours)

² Kinh doanh và Tài chính (Bằng Honours)

l  Cử nhân kỹ thuật Điện điện tử (Bằng Honours), Cử nhân kỹ sư cơ khí (Bằng Honours) và BSc Máy tính (Bằng Honours): Mỗi ngành là S$22,726.80 đào tạo 20 tháng full-time và 24 tháng part-time.

l  MSc Quản lý kinh doanh và Kỹ thuật (Engineering Business Management): S$20,415.60 đào tạo 12 tháng full-time và 15 tháng part-time

b) Trường Edinburgh Napier – Anh quốc:

l  BA Quản trị kinh doanh: S$11,844.90 đào tạo 20 tháng part-time (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

l  BA Quản lý lễ hội và sự kiện (Bằng Honours), BA Quản trị Du lịch – Khách sạn (Bằng Honours): Mỗi ngành là S$23,497.20 đào tạo 12 tháng full-time hoặc 16 tháng part-time.

l  BSc Thể dục – Thể thao (PT): S$22,149 đào tạo 24 tháng part-time (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

l  MSc

²  Quản trị Kinh doanh  (Entrepreneurship): S$20,704.50 đào tạo 16 tháng full-time.

²  Quản trị Kinh doanh – Quản lý Nhân sự (Human Resource Mangement): S$20,704.50 đào tạo 20 tháng part-time.

² Quản trị Kinh doanh Quốc tế: S$20,704.50 đào tạo 16 tháng full-time hoặc 20 tháng part-time.

l  PhD Quản trị Kinh doanh: S$45,967.20 đào tạo 36 tháng (chỉ dành cho sinh viên bàn xứ).

c) Trường Đại học La Trobe, Úc:

l  Cừ nhân Y sinh, BSc  Sinh học Phân tử và BSc Dược: Mỗi ngành là S$43,656.00 đào tạo 24 tháng full-time hoặc 48 tháng part-time.

d) Trường Đại học Newcastle, Úc:

l  Cử nhân kinh doanh, Cử nhân tiếp thị và Cử nhân thương mai: Mỗi ngành là S$39,162.00 đào tạo 24 tháng. Đặc biệt nếu là sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Học viện PSB chỉ đào tạo trong 16 tháng.

l  Cử nhân về An toàn Môi Trường và Sức khỏe Nghề nghiệp ( Environmental and Occupational Health & Safety PT): S$26,621.60 đào tạo 2 năm (chỉ dành cho sinh viên bản xứ)

l  Cử nhân Kỹ thuật Điện ( Bằng Honours):S$69,426.74 đào tạo 36 tháng.

l  Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Bằng Honours): S$64,884.80 đào tạo 36 tháng.

l  Cử nhân Công nghệ Thông tin: S$38776.8 đào tạo 28 tháng.

l  Cử nhân Công nghệ Thông tin (PT): đào tạo 20 tháng (chỉ dành cho sinh viên bản xứ)

² S$ 16,157.00 cho 10 học phần

² S$ 12,925.60 cho 8 học phần

l  MBA – Thạc sĩ quản trị kinh doanh: S$28,761.60 đào tạo 16 tháng.

e) Trường Đại học Wollongong, Úc:

l  Cử nhân thương mại

² Marketing (PT): S$25,423.20 – S$38,134.80 đào tạo 2 năm part-time (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

² Quản lý chuỗi cung ứng: đào tạo 3 năm nhưng có thể đẩy nhanh tiến độ còn 2 năm.

ü     S$19,067.40 cho 12 học phần (12 tháng)

ü     S$19,067.40 đến S$25,423.20 cho 12-16 học phần (12-16 tháng)

ü     S$38,134.80 cho 24 học phần (24 tháng)

² Quản lý chuỗi cung ứng (PT), Quản trị (PT), Quản trị – Marketing (PT): S$25,423.20 đến S$38,134.80 đào tạo 2 năm part-time (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

² Tài chính: S$ 23,968 đến $35, 952 đào tạo 3 năm nhưng có thể đẩy nhanh tiến độ còn 2 năm

l  MBA – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: S$23,946.60 đào tạo 28 tháng part-time (chỉ dành cho sinh viên bản xứ).

LƯU Ý:

F Học phí có thể thay đổi tùy thời điểm nhập học phụ thuộc theo thay đổi của trường và tỷ gia ngoại tệ vào thời điểm đăng ký.

F Điều kiện nhập học có thể thay đổi tùy theo từng ngành của trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *