Học bổng, khuyến mãi

1)         Dành cho các chương trình Thạc sĩ liên kết với Đại học Edinburgh Napier vào học kỳ tháng 6 năm 2017 bao gồm chương trình Master of Science Business Management (Entrepreneurship), Master of Science Business Management (Human Resource Management), Master of Science International Business Management: Khi sinh viên là người Singapore, cư dân định cư lâu dài tại Singapore hoặc du học sinh đăng ký học sẽ có cơ hội nhận được  iPad 9.7 với giá trị lên đến $498.00 nếu thực hiện đầy đủ những yêu cầu nhà trường đề ra.

 

2)         Dành cho chương trình Cử nhân liên kết với Đại học Newcastle Australia bao gồm chương trình Bachelor of Environment and Occupational Health and Safety, Bachelor of Business, Bachelor of Commerce, Bachelor of Communication, Bachelor of Engineering (Honours) (Electrial), Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical), Bachelor of Information Technology, Bachelor of Information Technology (PT): Sinh viên người Singapore hoặc là cư dân định cư lâu dài tại Singapore tốt nghiệp từ Học viện PSB sẽ được giảm học phí cho các chương trình học kế tiếp.

 

3)         Dành cho các chương trình Cử nhân liên kết với Đại học Wollongong bao gồm chương trình Bachelor of Commerce (Finance), Bachelor of Commerce (Marketing) (PT), Bachelor of Commerce (Management and Marketing): Sinh viên người Singapore hoặc là cư dân định cư lâu dài tại Singapore tốt nghiệp từ Học viện PSB sẽ được giảm học phí cho các chương trình học kế tiếp.

u Đặc biệt: Giảm học phí cho cả du học sinh trong hai chương trình là Bachelor of Commerce (Supply Chain Management), Bachelor of Commerce (Management and Marketing)

 

4)         Dành cho tất cả các chương trình Cử nhân liên kết với Đại học Conventry: Sinh viên người Singapore hoặc là cư dân định cư lâu dài tại Singapore tốt nghiệp từ Học viện PSB sẽ được giảm học phí cho các chương trình học kế tiếp.

 

5)         Dành cho tất cả các chương trình Cử nhân liên kết với Đại học Endiburn Napier: Sinh viên người Singapore hoặc là cư dân định cư lâu dài tại Singapore tốt nghiệp từ Học viện PSB sẽ được giảm học phí cho các chương trình học kế tiếp.

 

6)   Dành cho chương trình Tiến sĩ liên kết với Đại học Edinburgh Napier: Sinh viên người Singapore hoặc là cư dân định cư lâu dài tại Singapore tốt nghiệp từ Học viện PSB sẽ được giảm học phí cho các chương trình học kế tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *